Incest traumatherapie

Gespecialiseerd in hulpverlening na incest, misbruik en/of traumatisch verleden

Als jij je in jouw jeugd, en/of later in intieme relaties onveilig hebt gevoeld, kan dat later in jouw verdere leven klachten opleveren: overleven ( handelen vanuit zelfbescherming) in plaats van leven (durven voelen), een laag zelfbeeld, geen zelf vertrouwen, geen grenzen kunnen aangeven/ anderen altijd over jouw grenzen laten gaan, mensen niet meer vertrouwen, relationele problemen, problemen op het werk, lichamelijke klachten, depressieve gevoelens, (C)PTSS.

Bij (C)PTSS een (complexe) posttraumatische stress stoornis kunnen zich de volgende klachten voordoen: nachtmerries, herbelevingen, de neiging herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen te vermijden. Mensen kunnen zich vervreemd voelen van anderen en last hebben van slaap problemen, prikkelbaarheid, woede uitbarstingen, concentratieproblemen, overdreven schrikreacties en waakzaamheid. Ook kan men zich afwezig voelen, wisselende stemmingen hebben, impulsief handelen, dissociëren, zichzelf beschadigen.

Mensen die als kind chronisch getraumatiseerd zijn, hebben vaak te maken met een veelheid aan (overweldigende en tegenstrijdige) gevoelens of te wel een disfunctionele regulatie van het affectsysteem. Door de niet veilige hechting, doordat volwassenen hen niet beschermd hebben, niet gehoord, niet gezien, niet begrepen hebben, misbruikt en/of mishandeld hebben ontstaan er hechtingsproblemen, die later vaak ook relationele problemen tot gevolg hebben.

Een veilige en ontspannen sfeer

In een veilige ontspannen sfeer gaan we samen aan het werk. In mijn therapie ervaren cliënten erkenning en herkenning van hun klachten. Ik weet hoe moeilijk het soms is om het anders te moeten doen dan je altijd deed, hoe moedeloos en verloren je je soms kunt voelen. Mijn therapie is erop gericht meer begrip en controle te krijgen over eigen denken, voelen en handelen. Ik geef alle informatie zodat er een duidelijk inzicht ontstaat over de eigen situatie. Om sturing te kunnen geven aan het eigen herstelproces is kennis over psychische problematiek als gevolg van chronische traumatisering in de kinderjaren, de uitingsvormen en de behandeling daarvan belangrijk. Door middel van duidelijke oefeningen wordt gewerkt aan de verbetering van praktische vaardigheden, zodat bepaalde klachten verminderen. Er wordt je geleerd anders/ helpender/ beter  met bepaalde situaties om te gaan.

Er wordt gewerkt aan het herkennen van gevoelens, overlevingsstrategieën, dissociatie, gedachtepatronen, vertrouwen en wantrouwen, eenzaamheid, verbinding maken, omgaan met grenzen, schuld en schaamte, assertiviteit, betere zelfzorg, het uiten van woede.

Al ben je ooit het slachtoffer geweest, daardoor hoef je niet voor de rest van jouw leven in de slachtofferrol gevangen te zitten. Ik leer je dat vroeger vroeger was en dat nu Nu is. De orde wordt hersteld. Je leert dat je heel veel kracht wijsheid moed waarde en schoonheid bezit. En na al deze inzichten kan je soms zelfs lachen om alle ellende, ook al is die om te huilen!

De incest/trauma therapie bestaat globaal uit:

  • stabiliseren (van een destructieve niet te verdragen wanhoop naar een hoopvolle werkzame stabiele uitgangspositie),
  • traumaverwerking (veel informatie tot je nemen en vaardigheden aanleren die je verder helpen, het anders te leren doen),
  • weder opbouw (het opbouwen van een waardevol leven vol liefde).

Herstel van psychische schade als gevolg van vroegkinderlijke chronische traumatisering is niet los te zien van empowerment: het ontwikkelen van eigen kracht en mogelijkheden. Bewustwording van eigen kracht en kwaliteiten, creativiteit, doorzettingsvermogen en toekomstperspectief zijn belangrijke aspecten om (weer) sociaal en maatschappelijk te functioneren.

Opleidingen

Doordat ik professioneel zeer breed geschoold ben (Psychologie, Seksuologie, NLP, Jungiaanse psychoanalyse, Systemisch werken, Familie opstellingen, EMDR, EFT kan ik veel verschillende interventies inzetten. En omdat ik uit eigen ervaring weet hoe pijnlijk en moeilijk het is om te leren voelen wat ooit was, voelen cliënten zich direct begrepen en daardoor  minder eenzaam.

Ervaringen

Sylvia: “Ik was al twee keer eerder in therapie geweest. Dus had niet zoveel hoop meer. Maar al direct vanaf de eerste keer had ik het gevoel voor het eerst echt begrepen te worden. Marian is niet een psycholoog die toevallig ook nog even in bedekte termen naar jouw incest vraagt, maar er verder niet op in gaat. Nee zij weet precies de vinger op de zere plek te leggen. En doordat ze weet hoe eng en eenzaam dit voelt, komt ze echt dicht bij je staan en neemt ze je aan de hand stapje voor stapje mee op jouw weg, dwars door alle ellende en shit heen, op weg naar een ander leven. Zij laat je in moeilijke tijden nooit alleen en geeft je steeds weer de moed om door te gaan. Zij weet hoe moeilijk sommige stappen zijn om te nemen. Maar zij weet ook wat je moet doen en hoe je dit kunt leren om je uiteindelijk beter te voelen. Ik ben zo blij dat ik alles gedaan heb, wat ze mij heeft opgedragen. En dat was niet altijd makkelijk. Soms wilde ik stoppen. Maar dan gaf ze me weer de moed liefde en kracht om door te gaan. Ze leert je om weer in jouw eigen kracht te geloven en te stoppen met je alleen maar zielig te voelen.  Door Marian heb ik het vertrouwen in mezelf en de mede mens weer hervonden. Een groots geschenk!!”

Joske:  “Bedankt Marian voor al jouw kennis en inzet. Het was niet altijd makkelijk, maar het was het meer dan waard.  Ik ben er als een sterker liever duidelijker en zachter mens uit gekomen”.

Wim: “Mijn vrouw Ans heeft al jaren last van haar incest verleden. Ze heeft erge last van wisselende stemmingen. Dan gaat het goed en dan opeens is het weer mis en volgt er weer een periode vol depressies. Ans is een schat en voor mij is het moeilijk om aan te zien als ze weer zo lijdt onder haar verleden. Ik weet vaak niet waar ik dan goed aan doe en voel me dan machteloos. Ik ben de laatste twee sessies mee geweest met Ans. Marian heeft mij toen veel informatie gegeven over hoe dat zit met die wisselende stemmingen etc.  Ik heb veel nuttige tips gekregen en weet nu beter hoe ik Ans kan helpen als het zo slecht met haar gaat. Dit geeft mij een minder machteloos gevoel en het gaat nu eigenlijk veel beter tussen Ans en mij”.

Gerry: “Wat was ik ver heen, zonder hoop en vertrouwen, wat voelde ik mij begrepen, wat was het soms moeilijk, wat heb ik je gehaat, wat hebben we ook gelachen, wat ben ik blij dat ik ben blijven komen en dat ik me nu uiteindelijk zo veel beter voel”.

Er is veel moed en kracht voor nodig om hulp te zoeken.

Maar de eerste stap heb je al gezet! Geef de moed niet op! Er is ook voor jou een mogelijkheid en methode, om jouw (complexe) trauma klachten stapje voor stapje dragelijker te maken! We gaan samen kijken naar wat jou het meest ten goede komt op jouw levensweg!

Ik nodig je van harte uit voor een intake gesprek waarin we samen kijken naar wat er speelt, wat je eventueel al gedaan hebt en wat jij nog nodig hebt qua support en ondersteuning.